O matematice s matematikem

Autor: Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. <emil.kudrnovsky(at)zsbt.cz>, Téma: Soutěže a úspěchy, Vydáno dne: 11. 08. 2015

První srpnový den, v polovině prázdnin, zavítala do naší školy vzácná návštěva – Prof. RNDr. Josef Molnár CSc., jeden ze zakladatelů soutěže Matematický klokan v České republice.

Pan profesor se přijel podívat na venkovskou školu, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěže a měli v posledních dvou letech dobré výsledky v soutěži.

    

(Celý článek .. )Diskutovali jsme o průběhu soutěže, o hodnocení a výsledcích, o práci s nadanými žáky apod. Pana profesora zaujal projekt Šachy do škol, který na naší škole realizujeme již třetím rokem a který má pozitivní vliv na rozvoj logického myšlení.

V přátelském rozhovoru jsme dále probírali témata venkovské školy, řízení organizace či přípravu budoucích pedagogů. Domluvili jsme se na spolupráci (i pro akademiky je důležitá zpětná vazba z „první linie“) a na dalších možnostech rozvoje vzdělávání v matematice (např. projekt Čmelda Pepík pro předškolní děti).

Pana profesora jsem provedl po naší škole a seznámil jsem ho s vizemi dalšího rozvoje školy. Ocenil množství aktivit, které naše škola vyvíjí, a jak přispívá k životu v obci.

Matematika byla, je a bude základním kamenem vzdělávání v ČR. Znalosti matematiky jsou rozhodující pro přijetí na drtivou většinu středních škol. Matematice je třeba věnovat pozornost.

Emil Kudrnovský

Pozn.: Prof. Molnár vede Oddělení didaktiky matematiky a elementární matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je proděkanem pro mimouniverzitní spolupráci. Patří mezi přední odborníky v didaktice matematiky v České republice.

Foto ZDE