Projekt Rodina a vztahy

Autor: Mgr. Miluše Senetová <miluse.senetova(at)zsbt.cz>, Téma: Projekty, granty, Vydáno dne: 19. 06. 2019

Ve čtvrté třídě se několik kapitol vlastivědy věnuje tématům Mezilidské vztahy (v rodině, ve třídě) a Slušné chování. My jsme tato témata zpracovali v projektovém dni.

(celý článek...)To, že jsou dnes mezilidské vztahy velmi složité a děti  se neustále ocitají v nových, pro ně neznámých, situacích, není třeba zdůrazňovat. Na nás učitelích ve škole a  doma na rodičích je, abychom jim pomohli se v těchto okamžicích orientovat a učili je, jakým způsobem se chovat a reagovat. Děti jsou nesmírně vnímavé a velmi dobře kopírují vzory chování, kterému jsou přítomny. Jsou-li doma svědky řešení problémů křikem a hádkou, chovají se podobně nejenom ve škole. Je to pro ně norma. Jak to napozorovali, tak se chovají. Vidí-li doma snahu o dohodu, vstřícné jednání v případě neshody, potom i ony samy se tak při drobných konfliktech chovaji.   Proto je potřeba neustále dětem zdůrazňovat, že příjemné a zdvořilé  vystupování a slušnost by měly být vždy na prvním místě.

Základní sociální dovednosti učí dítě rodič - pozdravit, poprosit, poděkovat. Bohužel společnost se v tomto velmi mění, a tak se smutnou praxí stává, že nejen že nepozdraví dítě, ale nemá se k tomu ani rodič, který školou prochází. O to smutnější je, že se tak mnohdy nestane ani ve chvíli, kdy je pozdraven učitelem první. A přitom už nám naše babičky říkaly, že slušnost je pozdravit, ale povinnost je odpovědět.

Projekt Rodina a vztahy ve 4. třídě se těmto problémům věnoval. Měnili jsme formy práce, ve skupinkách si děti nacvičovaly a předváděly různé situace a reakce na ně. Scénky sehrávali čtvrťáci nejprve tak, jak by to být mělo a následně tak, jak by se to v žádném případě dít nemělo (situace např. při představování, seznamování, v hromadných prostředcích, v divadle, na ulici). Některým ztvárněním jsme se opravdu zasmáli, v reálu však by tato situace byla rozhodně k pláči. V diskuzi na téma Dítě v rodině jsme zase hledali výhody a nevýhody adopce, pěstounské péče, diskutovali jsme o úplných a neúplných rodinách. Děti mě překvapovaly svými postřehy a bylo vidět, že o těchto vážných tématech opravdu přemýšlejí. Posledním tématem byly vztahy ve třídě a možnosti, jak je zlepšovat a jakým způsobem pomoci dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněny.