O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESF
  Školní knihovna
  Školní jídelna
  Tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 113 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-113 |

Název projektu: Středověké dějiny rodné obce

Autor projektu: Mgr. Jiří Lux

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo osvojit si vědomosti o nejstarších dějinách obce, v níž žiji, ověřit si své  komunikační dovednosti při přípravě a prezentaci své práce a vyměnit zkušenosti se způsobem a zpracováváním různých typů dějepisných pramenů.

Třída: 7.

Období: prosinec 2013 - leden 2014

Předměty: dějepis, český jazyk - literatura, výtvarná výchova

Průběh projektu:

 

 

 • Žáci dostali za úkol vyhledat nejrůznějším způsobem (četba knih, kronik, rozhovory v rodině, s kronikáři) informace o nejstarších dějinách rodné obce, a to až do zhruba do 17. století, osvětlit původ názvu obce a zpracovat vše do závěrečného výstupu v podobě libovolné formy. Někteří pracovali ve dvojicích.
 • Po měsíci žáci se svými projekty ve třídě vystoupili, byli slovně i klasifikačně ohodnoceni a nejlepší práce byly vystaveny na nástěnce ve třídě.

Zkušenosti a postřehy z realizace projektu:
Propojením učiva dějepisu s literaturou a výtvarnou výchovou na jedné straně s praktickým sběrem historických pramenů na straně druhé se žáci naučili základům práce historika včetně její prezentace na veřejnosti a zejména si pak svou vlastní zkušeností osvětlili nejstarší dějiny rodné obce i původ jejího názvu, což jistě povede k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí.       

Foto ZDE| Autor: Mgr. Jiří Lux | Vydáno dne 25. 06. 2014 |

V úterý 24. 6. 2013 se v areálu naší školy uskutečnil Den integrovaného záchranného systému s propojením dopravní výchovy. Na akci se podíleli policisté z Obvodního oddělení PČR ze Dvora Králové nad Labem, psovod prap. Michal Záruba z Oddělení služební kynologie, skupina základních kynologických činností Trutnov, hasiči ze Dvora Králové nad Labem, dobrovolní hasiči z Bílé Třemešné, pohřební služba Kňourek, ZZS ze Dvora Králové nad Labem a instruktor sportovního lezení Aleš Lhota z Miletína.

   
(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Jana Kňourková | Vydáno dne 25. 06. 2014 |

Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Naše škola se rozhodla podpořit tuto myšlenku a aktivně se zapojila do plnění 6 disciplín OV. Na hodinách tělesné výchovy učitelé zaznamenávali výkony dětí a poté je i někteří dokumentovali (video,foto). Cílem projektu je zapojit do plnění disciplín co nejvyšší počet žáků a prostřednictvím doplňkové disciplíny průběh zdokumentovat.

   

(Celý článek ...)| Autor: Mgr. Jana Kňourková | Vydáno dne 08. 06. 2014 |

Název projektu: Halloween

Autor projektu: Mgr. Jana Kňourková a Mgr. Vlasta Mertlíková

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo připomenout zvyky, svátky, tradice typické pro různé země, připravit pro děti příjemné odpoledne plné her, soutěží a výtvarných činností.

Třída: školní družina (první i druhé oddělení)

Období: říjen 2013

Předměty: propojení všemi činnostmi ŠD

Motivace: Připomenutí zvyků, tradic, oslav, svátků, ..

 

Průběh projektu:

 • Nejprve jsme si připomněli, jaké zvyky, svátky, tradice jsou typické pro které země.
 • Celé páteční odpoledne bylo v druhém oddělení ŠD ve znamení strašidel, čarodějnic, skřítků a pohádkových bytostí.
 • Nejprve jsme si vyprávěli strašidelné příběhy a historky, protože každý z nás jich slyšel spousty, od záhadných věcí ukrytých na půdě až po noční siluety venku za oknem. Dospěli jsme však k závěru, že žádná strašidla neexistují.
 • Bohužel mi děti ani nevěřily to, že ty krásné čarodějnice, které nám vyrobila děvčata z druhého stupně pod vedením paní učitelky Poživilové, v noci za úplňku oživnou a lítají po obloze hledajíce nezbedné děti. No uvidíme, kdo se vrátí po úplňku do školy. J
 • Poté jsme se s velkou chutí pustili do dlabání dýní, na což jsme se těšili již celý týden. Děti pracovaly ve dvojicích a na své výtvory jsou velmi pyšné. Do tematického týdne se nám hodili i podzimní strašáci, které děti vyráběly ve dvojicích v polovině října.
 • Po náročné manuální práci jsme se šli vyřádit do tělocvičny, kde jsme se cvičili na žebřinách, šplhali na laně a skákali na trampolíně.
 • V malém oddělení ŠD jsme si nejdříve prostory ŠD vyzdobili dýněmi, duchy a netopýry, které jsme si sami namalovali.
 • V pátek odpoledne jsme se převlékli do masek, zatančili si a zasoutěžili.
 • Hádali jsme, kdo se první dotkne naší čarodějničky, přenášeli jsme tajemné „vejce“ (nevěděli jsme, čí přesně je), hledali jsme ducha, skládali puzzle dýně. Děkujeme žákům 4. třídy, kteří nám pomohli puzzle vyrobit.
 • Nechyběla ani oblíbená židličkovaná a další zábavné hry.

 

Zkušenosti a postřehy z realizace projektu:

Halloweenské odpoledne se vydařilo, dětem se velice líbilo, užili si ho.

 

Foto ZDE a ZDE

 

 | Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 18. 04. 2014 |

Název projektu: Třídění odpadu

Autor projektu: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora odpovědnosti za životní prostředí a tříděného sběru odpadů.

Třída: 1. - 9. třída

Období: říjen 2013

Předměty: přírodověda, prvouka, matematika, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti, člověk ve společnosti

Motivace: Účast na ekologickém programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách

 

Průběh projektu:

 •  Ekologický program "Tonda Obal na cestách"
 • Ve středu 8. 10. se žáci I. i II. stupně naší školy zúčastnili ekologického programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, což je beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Cílem této besedy je podpora odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Pedagogickou fakultou UK a jeho pilotní fáze proběhla již v roce 1997. Za tu dobu prošlo tímto programem přes 1 500 000 dětí.
 • V průběhu besedy lektor žákům ozřejmí správné třídění a následné využití separovaného odpadu. Součástí je i hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Beseda tak byla vhodným doplněním environmentální výchovy. Na program navazovaly další činnosti zaměřené na třídění odpadu.
 • První a druhá třída nakreslila na toto téma pěkné obrázky.
 • Děti ze třetí třídy v pracovních činnostech a výtvarné výchově vyrobily barevné kontejnery na třídění odpadu.
 • Čtvrtá třída se s tématem setkala v matematice – děti kreslily grafy, propočítaly úspory dřeva, řešily slovní úlohy. V rámci přírodovědy si připomněly nutnost ochrany přírody.
 • Žáci druhého stupně rozšířili toto téma o poznatky získané v přírodopise, zeměpise, environmentální výchovy a člověka ve společnosti v hodinách českého jazyka, kdy psali úvahu na toto téma.
 • Třídění odpadů v jednotlivých třídách
 • Zhodnocení, doplnění o další poznatky průběžně v jednotlivých předmětech.

Zkušenosti a postřehy z realizace projektu:

Propojení tématu do více předmětů bylo velice přínosné. Děti si uvědomovaly souvislosti a vztahy v přírodě, vztahy mezi předměty.

 

Foto ZDE

 

 | Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 18. 04. 2014 |

Název projektu: Jsme to, co jíme?

Autor projektu: Mgr. Jana Kňourková

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo
získat správné stravovací návyky.

Třída: 7.

Období: říjen 2013

Předměty: AJ, výchova ke zdraví, člověk ve společnosti, přírodopis

Motivace: Získat správné stravovací návyky, cítit se dobře.

 

Průběh projektu:

 • zhodnocení vlastní svačiny – zda je dostatečně energeticky vyvážená
 • promítnutí potravinové pyramidy,
 • ve skupině vypracování ideálního jídelníčku a porovnání s jejich vlastním jídelníčkem,
 • vystřihování potravin z letáků + popis a zdůvodnění konzumace
 • tvorba projektu dle vlastní fantazie
 • vzájemné zhodnocení projektů, doporučení skupin


| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 18. 04. 2014 |

Název projektu: Podzim v přírodě

Autor projektu: Mgr. Dana Rejlová

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo zahrát si na podzim se vším, co k němu patří, vnímat podzimní změny v přírodě všemi smysly.

Třída: 2.

Období: říjen 2013

Předměty: prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Motivace: Dramatizace, účast ve výtvarné soutěži Barevný podzim  

 

Průběh projektu:

 • V první fázi se jednalo o dramatizaci, při níž si žáci hráli na podzim se vším, co k němu patří. Začali jsme hovorem v kruhu – říkali jsme, jestli máme podzim rádi, čím se vyznačuje, co se nám na podzimu líbí.
 • Po motivačním rozhovoru si žáci hru na podzim zdramatizovali. Ukázali jsme si, jak se drží deštník ve větru, jak se sbírá ovoce, jak se vybírají brambory,
 • Potom učitel vyprávěl o podzimu a děti reagovaly na jeho vypravování.(oblékání, zavazování bot, počasí, deštník, vítr, běh, ovocný sad, sbírání jablek)
 • Zařazení DUM na téma Podzim v přírodě do výuky.
 • Vycházka do lesa – povídání o přírodě na podzim, poznávání stromů, keřů, plodů, přírodnin jako takových.
 • Sběr přírodnin
 • Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyráběli koláže z přírodnin.
 • Nakonec jsme vybrali nejlepší práce a zaslali jsme je společně s obrázky a výrobky z ostatních tříd do výtvarné soutěže Barevný podzim.
 •  Výtvarnou soutěž Barevný podzim pořádaná DDM Jednička. S výsledky můžeme být spokojeni. V kategorii koláž zvítězila Barbora Vlčková ze 4. třídy. V kategorii kresba a malba se o druhé místo dělí Karolína Bartošová ze sedmé třídy a Jakub Čeřovský ze třídy osmé. Výrobky naší třídy se velice líbily a byly ohodnocené jako velmi zdařilé.
 •  Závěrečné opakování kapitoly Podzim v přírodě.

  

Zkušenosti a postřehy z realizace projektu:

Propojením učiva prvouky s praktickou ukázkou přírodnin, jejich využitím při tvorbě výrobků na soutěž děti vnímaly živou i neživou přírodu všemi smysly, což bylo znát při závěrečném opakování kapitoly.

Foto ZDE

 | Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 18. 04. 2014 |

Školní projekty - projekty, o kterých jsme psali zatím jen náhodně.

Projekt Podzim v přírodě

Projekt Jsme to, co jíme

Projekt Třídění odpadu

Projekt Halloween

Projekt Středověké dějiny rodné obce

Projekt Památky Dvora Králové n. L.| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 16. 03. 2014 |

Letos se v rámci výuky anglického jazyka naše škola zapojila do celosvětově známé hry Postcrossing, která funguje od roku 2005. Do hry se může zapojit každý, jednotlivec i skupina. Stačí se jen zaregistrovat na postcrossing.com a poslat pohlednici do míst, které systém vybere.

(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Jana Kňourková | Vydáno dne 16. 09. 2013 |

Naše škola se letos zapojila do projektu OVOV, jehož cílem je zařadit pohybovou aktivitu do každodenního života dětí i dospělých, působit na správný životní styl a odstranit tak narůstající obezitu a hypokinezi.

(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Jana Kňourková | Vydáno dne 14. 09. 2013 |

Projekt Veselé zoubky jsme si moc užili. Povídání o zoubcích jsme věnovali hodně času. Na každý předmět jsme něco vymysleli. Už víme, jak a proč si máme zoubky čistit .

              

(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 09. 05. 2013 |

Projekt Zdravá Pětka, do kterého je naše škola zapojena, je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.
              Zdravá strava  Svět kolem mě  Sport a výlety  Tudy z nudy  Už vím proč

(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 23. 04. 2013 |

ŠIK CZ s.r.o. je společnost, která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi.| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 22. 04. 2013 |

A dostáváme se do finále :-). Na panenkách jste doladili poslední detaily, vyplnili jste rodný list a panenku jste přinesli do školy. Naším úkolem bylo "jen to poslední", vybrat nejlepší panenku :-). Ale jak a kde začít? Všechny panenky jsou opravdu nádherné, každá je něčím zajímavá a hlavně - každému se líbí jiná :-).

                  MISS INTERNET budete mít možnost volit od 13. do 29. 5.!

(Celý článek ... )| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 04. 04. 2013 |

Pokračuje 8. ročník MISS PANENKY, projektu organizace UNICEF a Českého rozhlasu HK!!!
Motto projektu zní: "Kdo zachránil život, zachránil svět."

Ušité panenky je nutné odevzdat do školy do 26.3.2013. Děkujeme.

Celý článek se zobrazí kliknutím do nadpisu.| Autor: Mgr. Dana Rejlová | Vydáno dne 05. 03. 2013 |
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-113 |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server