O organizaci
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  Mateřská škola
  Dokumenty
  Rubriky
  Statistika a login
školní e-mail administrace


  Novinky
20.03.2018: Finanční podpora z EU - projekty IROP a ESF
  Školní knihovna
  Školní jídelna
  Tělocvična
  Partneři
  Rodiče vítáni
rodicevitani.cz
  Mapa školství
mapaskolstvi.cz
  Vyhledávání

Vyhledat text

Akce ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 navazujeme na zajímavé a povedené akce z loňského školního roku. Nad rámec standardního vzdělávacího procesu jsme uskutečnili nebo uskutečníme tyto akce:

(Celý článek ... )Září:

 • 04.09. Zahájení školního roku 2016/2017 článek
 • 07.09. Běh naděje článek
 • 14.09. Zahájení kurzu bruslení 1. tř. článek
 • 14.09. Kočky - preventivní program 2. tř. článek
 • 14.09. Přátelství a kamarádství - preventivní program 4. tř. článek
 • 15.09. Zahájení kurzu bruslení 2. tř. článek
 • 18.09. Zahájení kurzu plavání - 1. tř. článek
 • 21.09. Projekt Školní mléko, Ovoce a zelenina do škol článek
 • 23.09. Charitativní akce Víčka pro Adélku článek
 • 26.09. Přespolní běh článek
 • 26.09. Exkurze Praha 4. a 5. tř. článek
 • 27.09. Petanquový turnaj ve ŠD článek
 • 27.09. Safari v Čechách - beseda článek
 • 30.09. Pozdrav z prázdnin článek
 • 30.09. Bouldering v tělocvičně článek

Říjen:

 • 02.10. - 06.10. Projekt EDISON (informace) článek
 • 03.10. Šťastné stáří očima dětí - výtvarná soutěž článek
 • 11.10. Přírodovědný klokan 8., 9. tř. článek
 • 12.10. Zdravé sebevědomí - preventivní program 8. tř. článek
 • 12.10. Běh Schulzovými sady článek
 • 13.10. Já jsem muzikant - pořad MŠ článek
 • 13.10.Výstava středních škol článek
 • 18.10. Divadlo Začarovaný les 1.-3. tř. článek
 • 18.10. Volba povolání - exkurze (Stránský a Petržík) - 9. tř článek
 • 20.10. Preventivní program Kamarádství a přátelství - 1. tř článek
 • 21.10. Parkourový workshop článek
 • 21.10. Výrobky z přírodnin článek
 • 25.10. Volba povolání - exkurze (Stránský a Petržík) - 8. tř článek
 • 26.10. Výtvarná soutěž Tajuplný les článek
 • 26.10. Školní přebor v šachu a dopoledne deskových her článek
 • 29.10. Týden duchů - MŠ v ZOO článek
 • 30.10. Výchova ke zdraví - program "Otesánek" 3. a 5. tř článek
 • 25.10. Halloween ve ŠD článek
 • 30.10. Výchova ke zdraví - program Poruchy příjmu potravy 8. tř článek
 • 30.10. Halloweenské odpornosti článek.
 • 31.10. Výchova ke zdraví - Etika stolování - 2. a 4. tř článek

Listopad:

 • 01.11. Florbalový turnaj článek
 • 02.11. Výchova ke zdraví - Zdravá 5 - 6. tř článek
 • 02.11. Kurz bruslení - poslední lekce - 1. tř článek
 • 03.11. Výchova ke zdraví Zdravá 5 - 1. tř článek
 • 03.11. Výchova ke zdraví Zdravá 5 - 7. tř
 • 03.11. Přítelství a kamarádství - preventivní program 5. tř
 • 03.11. Kurz bruslení - poslední lekce - 2. tř článek
 • 03.11. Projekt Vlak v 1. třídě článek
 • 05.11. Čtení pomáhá článek
 • 07.11. Beseda o plazech 1., 2., 7., 8. tř článek
 • 07.11. Projekt Čtenářský deník 4. tř článek
 • 10.11. Divadelní představení CIRKUC UNICUM 2., 3., 4., 5. tř článek
 • 14.11. Národní testování SCIO z ČJ
 • 14.11. Polytechnický výchova a vzdělávání - dotace pro MŠ článek
 • 15.11. Exkurze Hvězdárna Hradec Králové 6. tř článek
 • 16.11. Národní testování SCIO z ČJ
 • 20.11. Kurz plavání 1. tř.- ukončení článek
 • 20.11. Národní testování SCIO - Obecné studijní předpoklady
 • 21.11. Národní testování SCIO - AJ
 • 21.11. Národní testování SCIO - Obecné studijní předpoklady
 • 21.11. Olympiáda - dějepis článek
 • 21.11. Výchova ke zdraví (9.tř) Nakupuj s rozumem článek
 • 21.11. Testování ČŠI - 9. tř článek, článek
 • 21.11. Zdravá 5 MŠ článek
 • 22.11. Předlékařská první pomoc na VOŠ a SZŠ v Trutnově článek
 • 22.11. Národní testování SCIO - NJ
 • 22.11. Vědomostní soutěž z informatiky článek
 • 23.11. Preventivní program Kočky - 2. tř. článek
 • 23.11. Zdobení vánočního stromečku článek
 • 23.11. Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci - vystoupení dětí článek
 • 23.11. Společné tvoření článek
 • 27.11. Výsledky sběru starého papíru článek
 • 26.11. Máša a medvěd MŠ článek
 • 28.11. Vánoční hvězda MŠ článek
 • 29.11. Matematická soutěž v MŠ článek
 • 29.11. Olympiáda z ČJ - školní kolo (8. a 9.tř.) článek

Prosinec

 • 03.12. Volejbalový den článek
 • 03.12. Výstava obrázků našich žáků článek
 • 05.12. Mikulášská nadílka článek
 • 05.12. Čerti ve ŠD článek
 • 05.12. Čertovská nadílka v MŠ článek
 • 05.12. Babička Chrochta vyráví článek
 • 07.12. Výroba adventních věnců v domově důchodců článek
 • 12.12. Exurze do výrobny vánočních ozdob 3. tř článek
 • 12.12. Vánoční chemický turnaj článek
 • 13.12. Okresní kolo přeboru škol Trutnovska v šachu 2017 článek
 • 14.12. Sbírka pro opuštěné psy a kočky článek
 • 15.12. Stavím, stavíš, stavíme článek
 • 16.12. Prší, prší, jen se leje - výtvarná soutěž článek
 • 18.12. Kino ve D.K.n.L. Přání k mání článek
 • 18.12. Tajný předvánoční výlet 3. tř. článek
 • 19.12. Projektové dopoledne na Gymnáziu DK - AJ článek
 • 19.12. Projektové dopoledne na Gymnáziu DK - PŘ článek
 • 19.12. Vánoční dílničky článek
 • 21.12. Přírodovědná vycházka 5. tř. článek
 • 21.12. Vánoční procházka do přírody-bobování 6. tř. článek
 • 22.12. Vánoční besídky článek
 • 22.12. Nadílka v MŠ článek

Leden

 • 06.01. Parkourový workshop článek
 • 06.01. Sbírka pro Dětské centrum ve DKnL článek
 • 11.01. Návštěva předškoláků z MŠ Bílá Třemešná v 1. třídě článek
 • 12.01. Archeopark Všestary článek
 • 17.01. Okresní kolo dějepisné olympiády článek
 • 17.01. Laboratorní cvičení z chemie v laboratořích SŠIS D.K.n.L. článek
 • 18.01. Podharťská laťka - soutěž ve skoku vysokém článek
 • 18.01. Stavíme ze sněhu článek
 • 18.01. O zvířatech - koncert Pavla Nováka článek
 • 22.01. Sněhové stavby - ŠD článek
 • 22.01. Bobování na sněhu 1. tř. článek
 • 24.01. Krajské kolo přeboru škol v šachu 2018 článek
 • 24.01. Matematická olympiáda
 • 24.01. Projekt Bodlinka KRNAP - přednáška a předávání ježka článek
 • 24.01. Projekt Sněhulák - 1. tř. článek
 • 24.01. Cena Fair play pro paní Janu Stránskou článek
 • 25.01. Pracovní činnosti v domově důchodců článek
 • 29.01. Olympiáda v českém jazyce článek
 • 29.01. 100 let Československa článek
 • 29.01. - 1.2. - Po škole na lyže článek
 • 30.01. Klima třídy - 6. tř.
 • 31.01. Olympiáda z chemie článek
 • 31.01. Projekt Jobs článek

Únor

 • 01.02. Cirkusové vystoupení se zvířátky článek
 • 08.02. Jak jste to myslel, pane Shakespeare - život a dílo Shakespeara článek
 • 08.02. Biologická olympiáda článek
 • 08.02. ČŠI - testování článek
 • 08.02. Projekt Olympiáda v 8. a 9. třídě článek
 • 08.02. Bruslení v 1. tř článek
 • 13.02. ČŠI článek
 • 13.02. Gynekologická přednáška pro dívky 7,. 8. a 9. třídy článek
 • 15.02. Matematické soutěže Pangea
 • 15.02. Projekt Veselé zoubky článek
 • 16.02. Doktor je tu hned - divadlo MŠ článek
 • 19.02. Planeta Země 3000 "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" článek
 • 19.02. Výuka dopravní výchovy 4. tř článek
 • 20.02. Technologické centrum v H.K. exkurze článek
 • 20.02. Klub hravé logiky a deskových her
 • 20.03. Olympiáda v 1. tř článek
 • 21.02. Návštěva předškoláků z MŠ Bílá Třemešná v 1. třídě článek
 • 21.02. Projektové dny Projekt mapa ČR - prvouka 3. tř. článek
 • 22.02. Olympiáda v anglickém jazyce článek
 • 27.02. ZOH v 6. tř. článek

Březen

 • 01.03. Vznik ČSR divadlo článek
 • 02.03. Práva mladistvých + morální dilema - beseda s právničkou
 • 02.03. Karneval a pexesový král ve ŠD článek
 • 04.03. Sněhulák - výtvarná soutěž článek
 • 06.03. Školní kolo pěvecké soutěže článek
 • 08.03. Plavecký kurz 2. a 3. třídy
 • 10.03. Vlajka pro Tibet článek
 • 20.03. Klokan - matematická soutěž
 • 20.03. Krajské kolo dějepisné olympiády článek
 • 20.03. Okresní kolo pěvecké soutěže článek
 • 20.03. Kraje ČR - projekt 4. tř článek
 • 20.03. My body - projekt 3. tř. článek
 • 21.03. Okresní kolo pěvecké soutěže článek
 • 21.03. Příroda kolem nás - výtvarná soutěž článek
 • 21.03. Jaro je tady - MŠ článek
 • 21.03. Pomáháme sbíráním víček článek
 • 23.03. Noc s Andersenem článek
 • 26.03. Pasování na čtenáře článek
 • 26.03. Projekt Živá příroda 3. tř článek
 • 28.03. Velikonoční florbalový turnaj - akce školního parlamentu článek

Duben

 • 02.04. Anglické království pro základní školy - týdenní školní zájezd článek
 • 04.04. Odznak všestrannosti olympijských vítězů článek
 • 04.04. Zápis do 1. třídy článek
 • 04.04. Projekt Bodlinka článek
 • 05. - 06.04. Litovelské Pomoraví - exkurze 6. tř
 • 08.08. Dvorská Jednička - taneční soutěž článek
 • 11.04. Třetí návštěva předškoláků z MŠ BT v 1. třídě článek
 • 12.04. Staré řecké báje a pověsti - divadlo 6.-9. tř článek
 • 12.04. Biologická olympiáda okresní kolo
 • 13.04. Národní testování SCIO z ČJ 5. tř článek
 • 13.04. Malování v La Putyce článek
 • 15.04. Literární soutěž Úpice bratří Čapků článek
 • 15.04. Výtvarná soutěž Úpice bratří Čapků článek
 • 16.04. Národní testování SCIO z M 5. tř článek
 • 16.06. Čtenářský souboj online 6. tř
 • 18.04. Národní testování SCIO - AJ5. tř článek
 • 18.04. Stříbrná zeměkoule 4., 6., 8. tř
 • 19.04. Národní testování SCIO - Obecné studijní předpoklady 5. tř článek
 • 19.04. Pythagoriáda v 6. a 7.třídě
 • 20.04. Národní testování SCIO z ČJ3. tř článek
 • 22.04. Den Země 9. tř článek
 • 23.04. Biologická olympiáda okresní kolo
 • 23.04. Národní testování SCIO - AJ 3. tř článek
 • 23.04. Dopravní výchova; Ochrana za mimořádných událostí 8. tř
 • 23.04. Den Země 8. tř
 • 24.04. Praktická výuka dopravní výchovy příprava na průkaz cyklisty
 • 24.04. Národní testování SCIO z M 3. tř článek
 • 25.04. Národní testování SCIO - Člověk a jeho svět 3. tř článek
 • 25.04. Den Země 9.tř
 • 25.04. Sociometrie - třídní a školní klima 8. tř
 • 27.04. Den Země 6.tř článek
 • 27.04. Podzvičinsko očima dětí článek
 • 27.04.Národní testování SCIO - Klíčové kompetence 3. tř článek
 • 30.04. Den Země 1.-5. tř článek
 • 30.04. Den Země 7. tř

Květen

 • 02.05. Testování - pravopis 8. tř
 • 03.05. Testování - dopravní výchova 5. tř
 • 03.05. Pohár rozhlasu v atletice článek
 • 04.05. Testování NJ 7. tř
 • 11.05. Aquatlon článek
 • 11.05. Soutěž mladých zdravotníků - oblastní kolo
 • 11.05. Biologická exkurze České Švýcarsko článek
 • 15.05. Evakuace školy
 • 17.05. Školní akademie článek
 • 21.05. Preventivní program Kamarádství a přátelství 2. tř
 • 21.05. Prevemtivní program Kamarádství a přátelství 6. tř
 • 22.05. Průkaz cyklisty 4. tř článek
 • 22.05. Poznávání přírodnin - školní kolo článek
 • 23.05. Preventivní program Poruchy příjmu potravy 7. tř
 • 23.05. Bábovkový den článek
 • 25.05. Biologická olympiáda - krajské kolo článek
 • 25.05. Preventivní program Kouření-slepá ulička 5. tř
 • 25.05. Preventivní program Rizika internetu 6. tř
 • 28.05. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - kraj
 • 28.05. Pythagoriáda - okres
 • 29.05. Sto let ČSR - dějepisná exkurze článek
 • 31.05. Zakončení plaveckého výcviku 2. a 3. třídy článek

Červen

 • 01.06. Den dětí v MŠ článek
 • 04.06. Poznávání přírodnin - okresní kolo článek
 • 05.06. Školní výlet 3. třídy článek
 • 05.06. Školní výlet 1. třídy - Praha (Veselé zoubky)
 • 05.06. ZUŠ Hořice - vystoupení žáků
 • 05.06. Beseda o bezdomovectví článek
 • 06.-08.06. Školní výlet 5. třídy
 • 07.06. Školní výlet 2. a 4. třídy článek
 • 07.06. Zdravá výživa-beseda 6.-8. třída
 • 07.-08.06. Aquatlon - republikové finále článek
 • 07.06. Savci-přednáška
 • 12.-13.06. Školní výlet 9. třídy článek
 • 12.06. Výzkum Mládež a zdraví - 5. třída
 • 13.06. Taneční show - Angeles
 • 14.06. Výzkum Mládež a zdraví - 9. třída
 • 15.06. Školní výlet 6. tř.
 • 15.06. Školní výlet 8. tř. článek
 • 18.06. Školní výlet 7. třídy článek
 • 20.06.Výtvarná soutěž Včela v přírodě článek
 • 20.06. Čtení naruby - Knihovna Slavoj
 • 20.06. Výtvarná soutěž Poznáváme svět článek
 • 20.06. Výtvarná soutěž Svět v pohybu článek
 • 20.06. Výtvarná soutěž Zvíře není věc článek

 

 

___________________

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013


| Autor: Tomáš Vlna | Vydáno dne 04. 09. 2017 | 3451 přečtení |
| Počet komentářů: 77 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server